Kulturë

“Luftëra të vazhdueshme me turqit në Shqipëri...”

“Beteja e Kosovës”, Petar Lubarda, teknikë e kombinuar, 1953,  172,5 me 190,5 centimetra
“Beteja e Kosovës”, Petar Lubarda, teknikë e kombinuar, 1953, 172,5 me 190,5 centimetra
 

Në veprën “Cihân-nümâ” (Tregu esi i botës) të Mehmet Nishkriut i jepet një rëndësi e veçantë personalitetit të Gjergj II Balshës.

Kjo shprehet me mendimin e Gjergj II Blalshës, kur në shtabin e koalicionit Knjaz Llazari pyeti krerët e princave që kishin ardhur në fushën e betejës nëse e shihnin të arsyeshme që ushtrive osmane t’u bëhej natën një sulm i befasishëm. Vetëm princi shqiptar, Gjergj II Balshë e kundërshtoi, mbasi natën, theksoi ai, turqit do të përfitonin nga errësira dhe do të arratiseshin.