Kulturë

“100 Ditë Qeverisje e Mirë” në kulturë me aktivitete virtuale e të përvitshme

“100 Ditë Qeverisje e Mirë” në kulturë me aktivitete virtuale e të përvitshme

Dy faqe e gjysmë tekst kanë mjaftuar për t’i përmbledhur angazhimet dhe aktivitetet e Ministrisë së Kulturës dhe Sportit për mandatin e vet katërmujor. Këto janë përfshirë brenda raportit “100 Ditë Qeverisje e Mirë” të publikuar të premten nga Zyra për Komunikim Publik në kuadër të Zyrës së Kryeministrit.

Në këtë raport, i cili përfshin punën gjatë periudhës 4 shkurt – 6 maj 2020, janë përfshirë ato që Qeveria i ka konsideruar si të arriturat kryesore sipas sektorëve të paraparë me Programin e Qeverisë. Në pjesën kushtuar kulturës dhe sportit, MKRS i ka përshkruar angazhimet e saj në disa paragrafë për “artin dhe kulturën”, “librin dhe veprimtarinë botuese”, “përmirësimin e infrastrukturës kulturore”, “mbështetjen financiare për kulturën” si dhe “mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore”.