Kulturë

Berat Bajrami sjell ekspozitën e parë personale

Në rreth gjashtë minuta, Berat Bajrami ka përshkuar një rrugëtim në histori. Kjo vjen si rikujtim për rëndësinë që ka e kaluara për një popull.

Artefakte të rëndësishme historike i ka shtrirë në teknika të ndryshme të grafikës, duke filluar nga ato klasike, siç janë: akuatinta, mezotinta, gjilpërë e thatë, linogravura, e deri tek ajo më bashkëkohore – digjitale.