Kulturë

Pikturat e errëta çuditërisht frymëzuese të Léon Spilliaertit

Pikturat e errëta çuditërisht frymëzuese të Léon Spilliaertit

Veprat e frikshme e enigmatike të Léon Spilliaertit banojnë botën e përtejshme mes njëmendësisë dhe ëndrrës. Ishte një mbretëri që e rëvijëzonte gjatë shëtitjeve që bënte nën dritën e hënës për të qetësuar pagjumësinë e jorehatinë e tij. Në pikë të natës ai do të mejtonte mbi çështje filozofike që e brengosnin: krijimi i botës, marrëdhëniet mes gjinive dhe fati përfundimtar i njeriut. Mendimet e tij do të shndërroheshin në portretime fantazmash të vendlindjes së tij, Ostend, natyra të vdekura ku sendet kanë një jetë misterioze të tyre, dhe një varg vetë-portretesh në të cilat artisti belg qëmtoi thellë në shpirtin e vet.

Mbi izolimin dhe vetminë