Kulturë

Dashuria dhe empatia janë baza të paqes

Dashuria dhe empatia janë baza të paqes

Nora Visoka-Weller është studiuese e doktoratës në Universitetin e Kembrixhit, Departamenti i Arkeologjisë. Hulumtimi i saj i tanishëm shikon mbi praktikat më të mira të mbrojtjes, ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë kulturore, duke u përqendruar në mjediset shoqërore të paskonfliktit.

Hulumtimi i saj më i fundit “Trashëgimia Atrocitare dhe Statusi i të Vdekurve të Masakruar: Rasti i Kosovës 1998-1999” hetoi vendet e historisë dhe trashëgimisë së errët, varrezat masive dhe mbetjet njerëzore nga masakrat vis a vis nocionit të trashëgimisë kulturore.