Kulturë

Historia nuk mund të ndalet…

Historia nuk mund të ndalet…

Po më duket sikurse një xham është thyer. Pas gjithaq vjetësh të humbura në të cilat shihej varfëria shpirtërore, heshtja, kokultësia dhe vendnumërimi, përnjëherë vërehet shpërthimi i masës, e cila është e gatshme që ta ndërrojë rrjedhën e kohës në dobi të veten. Çfarë kthese!

Aty ku deri vonë ishin ushtarët e armatosur deri në dhëmb, aty ku policët bënin roje dhe syrit të tyre nuk i shpëtonte asgjë, gjendet populli me frymën e vet të lirë, duke treguar se është i gatshëm që të bëjë gjithçka për lirinë e vet, dinjitetin dhe ardhmërinë…Kjo masë është përplot shpresa dhe e bindur se asgjë më nuk mund ta ndalë procesin e nisur të demokracisë.