Kulturë

Konkursi – i pamjaftueshëm për nxitjen e dramës shqipe

Konkursi –  i pamjaftueshëm për nxitjen e dramës shqipe

Prishtinë, 17 shtator – Fiks 22 aplikues kanë paraqitur me shifra dramat e tyre në konkursin për dramën origjinale shqipe “Katarina Josipi”. Një juri, që do të emërohet nga ministri në detyrë, Kujtim Gashi, do të përzgjedh tri drama, të cilat do të shpërblehen me të holla dhe me nga një certifikatë të nënshkruar nga ministri.

I hapur në fillim të korrikut, konkursi i përvitshëm për dramën origjinale shqipe “Katerina Josipi” synon që tri dramat e përzgjedhura t’i botojë në një edicion të veçantë në gjuhën shqipe. Si kusht kryesor për të pasur të drejtë pjesëmarrjeje në këtë konkurs, që është mbyllur më 9 shtator, ka qenë që “dramaturgët të jenë shtetas të Republikës së Kosovës”.