Kulturë

“Goditja e Novobërdës”, kryetemë e së dielës në Koha Ditore

Vëmendja kah trashëgimia kulturore e pasur e vendit kthehet shkurt, vetëm në rastet kur ajo vihet në rrezik, siç ishte rasti me Kalanë e Novobërdës.

“Goditja e Novobërdës”, këtë javë, trajton papërgjegjësinë e institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare dhe alarmin për cenimin e trashëgimisë në vend.