Kulturë

Burri që pa gjithçka

Burri që pa gjithçka

Në momentin që ne flasim për historinë, hallin më të madh e kemi ku ta lokalizojmë problemin.

Historia, priremi të mendojmë, qëndron prapa e përreth nesh, një strukturë që ne e trashëgojmë dhe prej së cilës formësohemi.