Kulturë

Ndarja dialektore e shqipes zuri vend në trojet e sotme

Ndarja dialektore e shqipes zuri vend në trojet e sotme

Plot 165 vjet më parë ishte hedhur ideja që folësit e gegërishtes dhe toskërishtes nuk mund të merreshin vesh me njëri-tjetrin dhe se relacioni mes këtyre dialekteve qëndronte njësoj si ai mes folësve të gjermanishtes, danishtes dhe suedishtes.

E konsideruar nga të gjithë si vepra pioniere e albanologjisë, Johann Georg Hahn në “Albanesische Studien” kishte hedhur i pari idenë që ndarja dialektore e shqipes ishte trashëguar nga gjendja antike në Ballkanin klasik: sipas tij, gegërishtja duhej të përfaqësonte të folmet e ilirëve të jugut, kurse toskërishtja ishte vazhdim i të folmeve jogreke të Epirit, shkruan sot “Koha Ditore”.