Kulturë

Karakteri konsumerist i komunikimit publik

Karakteri konsumerist i komunikimit publik

Në përgjithësi, problemi me komunikimin publik në ambientin social dhe politik shqiptar qëndron në faktin se ballafaqohet me vështirësinë e krijimit të standardit komunikues dhe “veprimit komunikativ racional” (koncepcion i Jurgen Habermasit) në artikulimin e problemeve të përditshme sociale, shkruan sot Koha Ditore.

Sfera e komunikimit publik tek ne ngjan më shumë në sferë emotive dhe private dhe me tendenca denigrimi të tjetrit, sesa në një sferë racionale publike, apo edhe profesionale në të cilën gjuha e debatit tenton të jetë gjuhë e argumentit dhe e diskutimit të zgjidhjes së problemeve që kanë karakter publik dhe i shërbejnë publikes. Kjo kryesisht ka ngjarë për shkak të fazave të tejzgjatura transitive që ka kaluar shoqëria shqiptare, në të cilat pushtetet dhe elementët që lidhen me to e shfrytëzojë gjendjen e kaosit për të vendosur diktatin e veprimit politik mbi sferën publike, duke mos lejuar që sfera publike dhe mendimi intelektual, qoftë politik, qoftë social, të determinojë aksionin dhe sjellën politike.