Kulturë

Letër e një kinezi që u kthye nga ish-Jugosllavia

Letër e një kinezi që u kthye nga ish-Jugosllavia
 

Hong-Kong, 12 korrik 1999

Miq të dashur,