Kulturë

Gazetaria në kohë lufte

Gazetaria në kohë lufte
 

1. Në vitin 1999 Prishtina ishte kryeqyteti botëror i gazetarëve. Ishte fat dhe pafatësi, njëkohësisht. Fat, sepse mediat e famshme informonin audiencat botërore për krimet e Qeverisë serbe në Kosovë. Pafatësi, sepse shkaku pse gazetarë nga gjithë bota ishin në Prishtinë ishte pikërisht lufta e egër dhe e pabarabartë midis Serbisë dhe shqiptarëve të Kosovës. Prishtina vlonte prej gazetarëve. Ndonjë mungonte, shkruan sot Koha Ditore.

Nuhi Bytyçi mungonte të shumtën e kohës. Mungonte në shijimin e kafes së mëngjesit, atëherë kur të gjitha informatat barteshin si ajri nga gazetari te gazetari në Prishtinën e hutuar dhe të tmerruar.