Kulturë

Teatrot e qyteteve kërkojnë të jenë nën varësi të Ministrisë së Kulturës

Teatrot e qyteteve kërkojnë të jenë nën varësi të Ministrisë së Kulturës
 

Grupi punues për ndryshimin e plotësimin e Ligjit për teatro është midis dy zgjidhjeve: T’i vendosë teatrot e qyteteve nën vartësi të Ministrisë së Kulturës, apo t’i lërë ato nën vartësi të komunave.

Kjo është një çështje që diskutohet tash e shumë kohë. Qysh prej vitit 2012, kur hyri në fuqi Ligji aktual për teatro, teatrot e qyteteve ishin lënë nën vartësi të komunave, shkruan sot Koha Ditore.