Kronikë

Një muaj paraburgim për fajde

Një muaj paraburgim për fajde
 

Gjykata Themelore në Gjakovë ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Gjakovës, duke i caktuar masën e paraburgimit një muaj të pandehurit V. M., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer vepër penale të fajdesë.

“I dëmtuari N. Th., nga i pandehurit kishte marrë para në shumë prej 1200 euro me kamatë mujore prej 10%, ku i dëmtuari kamatën në shumë prej 120 euro e kishte paguar çdo muaj. Përsëri i dëmtuari kishte marrë para në shumë prej 3500 euro me kamat 10% duke bërë pagesë për çdo muaj në shumën prej 350 euro, dhe meqenëse i dëmtuari në pamundësi të kryerjes së pagesës, i pandehuri i ka telefonuar të dëmtuarit duke i kërkuar borxhin kryesorë së bashku me kamatën për 3 vitet e fundit. Nga masa e fshehte e simulimit e kryer me datë 02 tetor 2019, rreth orës 14:00 i dëmtuari i dorëzon të pandehurit shumën prej 4000 euro në emër të fajdesë, të siguruar nga ana e Policisë së Kosovës”, thuhet në njoftim.