Kronikë

Për vrasjen në Brodosan të Prizrenit, 14 vjet e 6 muaj burgim dorasit

Për vrasjen në Brodosan të Prizrenit, 14 vjet e 6 muaj burgim dorasit

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Krimeve të Rënda ka bërë shpalljen e aktgjykimit dënues ndaj të akuzuarit me iniciale H.S. , nga fshati Brodosan, Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale vrasje nga neni 178 par.1 të KPRK-së, dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374.

I akuzuari me iniciale H.S. nga fshati Brodosan , për veprën penale si në dispozitivin e kësaj aktakuze, gjykata e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 14 (katërmbëdhjetë) vite, ndërsa për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374, gjykata e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti.