Kronikë

Apeli kthen në rivendosje çështjen e vazhdimit të paraburgimit ndaj të pandehurve për fajde

Apeli kthen në rivendosje çështjen e vazhdimit të paraburgimit ndaj të pandehurve për fajde
 

Gjykata e Apelit, duke vendosur sipas ankesës së avokatëve mbrojtës, i ka anuluar aktvendimet e Gjykatës Themelore në Prishtinë, të datës 17.07.2019 dhe 19. 07 2019, sipas të cilave iu është vazhduar masa e paraburgimit për një muaj të pandehurve I.O., I.B., A.Th. dhe M.M., si dhe për dy muaj të pandehurit Z.J.

Çështja i është kthyer gjykatës së njëjtë në rivendosje.