Kronikë

Dhunuesi i të miturës në Ferizaj dënohet me 5 vjet burgim

 

Më 5 vjet burgim është dënuar A.H. i cili në dhjetor të vitit 2018 kishte dhunuar seksualisht të miturën në Ferizaj.

Sipas njoftimi, trupi gjykues i kryesuar nga gjyqtarja Kadrije Goga - Lubishtani, pas mbajtës së shqyrtimit gjyqësor, të pandehurin A.H. për veprën penale të ngarkuar sipas aktakuzës, e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej pesë vjet, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim, transmeton Koha.net.