Kronikë

Kërkohet burgim për hajnin e biçikletave

Foto: Ilustrim
 

Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka bërë kërkesë për caktimin e paraburgimit, në Gjykatën Themelore në Gjakovë, kundër të pandehurin Sh. K., me dyshimin se i njëjti, në mënyrë të vazhdueshme, 24 herë ka kryer veprën penale “vjedhje”, nga neni325 parag.1 nënparag 1 të KPRK-së.

“I pandehuri dyshohet që ka kryer 24 vjedhje të biçikletave në data, dhe lokacione të ndryshme dhe sipas deklaratave të dëmtuarve dëmi material që iu ka shkaktuar arrin shumën e 5.085 euro”, thuhet në raport.