Kronikë

15 vjet burgim për vrasje dhe tentim vrasje në Pejë

15 vjet burgim për vrasje dhe tentim vrasje në Pejë
Foto: Ilustrim
 

Gjykata Themelore në Pejë ka dënuar të pandehurin F.LL me 13 vjet burgim për vrasje, ndërsa F.G e ka dënuar me dy vjet burgim.

Të njëjtit i është shqiptuar edhe dënimi plotësues – konfiskimi i armës dhe është urdhëruar shkatërrimi i saj. Ndaj të pandehurit është vazhduar paraburgimi deri sa aktgjykimi të merr formën e prerë, por jo më gjatë se dënimi me burgim.