Kronikë

Dënohet me 10 vjet burgim për krime lufte në Fushë Kosovë

Dënohet me 10 vjet burgim për krime lufte në Fushë Kosovë
Foto: Ilustrim/Koha

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur Aktgjykimin kundër të akuzuarit S.B i cili ka kryer krime lufte në Fushë Kosovë.

I akuzuari S.B është shpallur fajtor dhe është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej 10 viteve për veprën penale Krime Lufte kundër popullatës civile sipas nenit 22 dhe 142 të Kodit Penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, aktualisht i ndëshkueshëm sipas neneve 31 dhe 152 të Kodit Penal të Kosovës, në shkelje të nenit të përbashkët 3 të Konventës së Gjenevës të 12 Gusht 1949 dhe në shkelje të neneve 4 dhe 5 të Protokollit 2 të 8 Qershorit 1977, dhe Konventës së Gjenevës të vitit 1949, të gjitha rregulla dhe ligje ndërkombëtare në fuqi në kohën e luftës së armatosur në Kosovë, transmeton Koha.net.