Kronikë e zezë

Burgim prej 1 vjet e 6 muaj ndaj ferizajasit për vjedhje të rëndë

 

Gjykata Themelore në Ferizaj, ka shpall aktgjykim dënues ndaj të pandehurit G.P. shtetas i Republikës së Kosovës, të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë.

Gjykata Themelore në Ferizaj, përkatësisht gjyqtari i Divizionit Penal, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, të pandehurin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënim me burgim efektiv në kohëzgjatje prej një vit e gjashtë muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej dyqind euro .