Kronikë e zezë

Dënohen me gjobë 6 të akuzuarit për falsifikim të diplomave

Foto lustrim
 

6 persona të akuzuar për falsifikimin të dokumenteve janë dënuar këtë të enjte nga Gjykata Themelore në Prizren. F.Xh. është akuzuar me gjobë në shumën prej 1,500 euro, dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj. Ndërsa me pëlqimin dhe propozimin e të akuzuarit, dënimi me burgim i është zëvendësuar me dënim me gjobë në shumën prej 2,000 euro. B.A.është dënuar me gjobë në shumën prej 1,500 euro dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj. Me pëlqimin dhe propozimin e të akuzuarit, dënimi me burgim i është zëvendësuar me dënim me gjobë në shumën prej 2,500 euro.

Të akuzuarin D.M gjykata e ka dënuar me gjobë në shumën prej 1,000 euro, dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 muaj dhe me pëlqimin dhe propozimin e të akuzuarit, dënimi me burgim i është zëvendësuar me dënim me gjobë në shumën prej 1,500 euro.