Kronikë e zezë

22 vjet e gjysmë burgim dy personave në Ferizaj për tetë grabitje

22 vjet e gjysmë burgim dy personave në Ferizaj për tetë grabitje

Me 22 vjet e gjysmë burgim janë dënuar B.G. dhe V.S. për tetë vepra grabitje. Gjykata Themelore në Ferizaj ka dënuar edhe të pandehurin L.H. për veprën penale të “blerjes, pranimit ose fshehjes së sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale”.

Sipas njoftimit nga kjo gjykatë, të pandehurit kishin pranuar se kanë kryer veprat me të cilat ngarkoheshin. I pandehuri B.G. është dënuar me 11 vjet e gjysmë burgim dhe gjobë 2500 euro. V.S. u dënua me 11 vjet burgim dhe 2500 euro gjobë, ndërsa L.H. me dënim një vit burgim por nuk do të ekzekutohet nëse për 2 vjet nuk kryen vepër tjetër penale.