Kosovë

Zveçani pajiset me veturë për transport të vaksinave dhe vizitave në shtëpi

 

Komuna e Zveçanit është pajiset me veturë për transport të vaksinave dhe vizitave në shtëpi.

Sipas njoftimit Ministria e Shëndetësisë dhe Komuna e Zveçanit, kanë nënshkruar marrëveshjen për veturën e siguruar për zinxhirin e ftohtë dhe për realizimin e vizitave në shtëpi, në kuadër të zbatimit të Programit për vizitat në shtëpi dhe Planit të veprimi për vizitat në shtëpi.