Kosovë

Ferizajt iu morën sivjet 3 mln euro, detyrime nga kontratat kolektive për mësimdhënës

 

Komunës së Ferizajt i janë hequr nga buxheti 3 milionë euro, e të cilat ishin detyrime nga kontrata kolektive për mësimdhënësit. Edhe 3 milionë euro të tjera parashihet t’i hiqen gjatë vitit të ardhshëm, për të njëjtin qëllim. Opozita akuzoi pushtetin lokal për paaftësi dhe keqmenaxhim të situatës. Nga Komuna theksuan se ka qenë e pamundshme të bëhej planifikimi i pagesave shkaku i mungesës së buxhetit

Nëpërmjet përmbaruesve, Komunës së Ferizajt i janë marrë nga llogaria bankare rreth 3 milionë euro vetëm sivjet, meqë nuk ua ka paguar mësimdhënësve pagat jubilare dhe shpenzimet e tjera të cilat parashihen me kontratën kolektive të vitit 2017, e lidhur mes Qeverisë dhe SBASHK-ut.

Edhe 3 milionë euro të tjera parashihet t’i hiqen gjatë vitit të ardhshëm, për të njëjtin qëllim.