Kosovë

Punësimi e mirëqenia sociale, sfidat kryesore të komuniteteve joshumicë në Prizren

 

Pjesëtarët e komuniteteve joshumicë në Prizren i shpalosën para deputetëve sfidat me të cilat thanë se përballen. Ata i numëruan punësimin dhe mirëqenien sociale si brengat kryesore. E këshilla që e morën nga deputetët e Kuvendit të Kosovës ishte që të jenë më të zëshëm në adresimin e të drejtave të tyre kushtetuese

Punësimi e mirëqenia sociale janë sfidat kryesore me të cilat përballen komunitetet joshumicë në Prizren, e që të martën iu numëruan disa prej deputetëve të Kuvendit të Kosovës gjatë një diskutimi.

Përfaqësues të komuniteteve rom, ashkali e egjiptian thanë në diskutimin, në Kuvendin Komunal të Prizrenit se në raste të caktuara ballafaqohen edhe me diskriminim.