Kosovë

Drejtoria e Arsimit në Shtime kontrakton katër kompani transportuese për bartjen e nxënësve

 

Komuna e Shtimes ka marrë vendim për zgjidhjen e problemit të udhëtimit për një pjesë të nxënësve të cilët jetojnë në distancë prej rreth 4 kilometra nga objekti shkollor.

Janë ndarë gjithsej 22 mijë e 440 euro për bartjen e një pjese të nxënësve që jetojnë në distancë prej rreth 4 kilometrave nga objektet shkollore. Janë kontraktuar katër kompani transportuese.