Kosovë

Komunat e regjionit të Prizrenit zotohen për financim të strehimores për viktimat e dhunës në familje

 

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se kryetari Shaqir Totaj ka nënshkruar Memorandum mirëbesimi me “Qendrën për Strehimin e Grave dhe Fëmijëve” në Prizren, për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të strehimores për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje e të dhunës mbi bazën gjinore dhe formave të tjera të dhunës, për periudhën fillestare tre vjeçare.

Sipas njoftimit të Komunës në këtë projekt, përveç Komunës së Prizrenit, janë të përfshira edhe Komuna e Suharekës, Dragashit dhe ajo e Mamushës.