Kosovë

Prokurorët me fushatë vetëdijesimi për nxënësit në shkollat e Lipjanit

 

Katër prokurore kanë nisur të mbajnë ligjërata nëpër shkolla të mesme në Komunën e Lipjanit, me qëllimin për të vetëdijesuar nxënësit për disa dukuri që përbëjnë vepra penale, si përdorimi i drogave, armëmbajtja, ngacmimet seksuale e të tjera.

Gjatë së hënës ato qëndruan në shkollën e mesme “Adem Gllavica”.