Kosovë

Mësimi ka filluar në të gjitha shkollat e Komunës së Prizrenit

 

Viti i ri shkollor, sipas Drejtorisë së Arsimit në Prizren, ka filluar në të gjitha institucionet e arsimit parauniversitar.

Në shkollën “Mati Logoreci” në Prizren, të hënën, prindërit kanë shoqëruar fëmijët e tyre, të cilët kanë filluar mësimin në klasën e parë. Mirëseardhje atyre u kanë dëshiruar menaxhmenti i shkollës, por edhe zyrtarët e lartë komunalë.