Kosovë

Një ndërresë pune përbëhet nga vetëm tre zjarrfikës në Lipjan

 

Komuna e Lipjanit është duke u përballur me mungesë zjarrfikësish. Një ndërresë menaxhohet nga vetëm tre profesionistë, të cilët duhet t’u përgjigjen secilës emergjencë. Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave nuk i ka shqyrtuar kërkesat për rritjen e stafit dhe për blerje të pajisjeve të punës. Kjo ka nxitur reagimin e drejtuesve të zjarrfikësve në Lipjan.

Zjarrfikësit në Lipjan për çdo muaj intervenojnë në qindra raste të zjarreve, në aksidente të komunikacionit dhe në raste të ndryshme për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve. Por, puna e tyre realizohet me shumë vështirësi si pasojë e mungesës së stafit.

Prej vitesh orari i punës dhe kujdestaritë e zjarrfikësve në këtë komunë realizohen vetëm me nga tre zjarrfikës. Sipas menaxhmentit, kjo bën që të mos mund të realizohen dy intervenime në të njëjtën kohë.