Kosovë

Degradimi i Lepencit në Shtërpcë, peng i zhvillimit të bujqësisë

 

Banorët në Shtërpcë prej vitesh po përballen me mungesë të ujit për ujitjen e parcelave bujqësore.

Telashet e tyre nisën më 2010, kur autoritetet qendrore e lokale dhanë leje e pëlqime për ndërtim të hidrocentraleve, nëpërmjet të cilave shumica e ujit të lumit Lepenc tashmë është futur nëpër gypa.