Kosovë

Opozitarët ankohen për vonesa në trajtimin e lëndëve për leje ndërtimore në Prizren

 

Trajtimi i ngadaltë i këtyre lëndëve, sipas opozitarëve, ka krijuar pakënaqësi te palët. Kërkesa për Drejtorinë e Urbanizmit për shtim të efikasitetit ka edhe nga udhëheqja komunale. Monitoruesit nga shoqëria civile kanë pohuar se vërejtjet për këtë çështje janë dhënë edhe në dy mbledhjet e fundit të kryetarit me drejtorët komunalë

Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor në Komunën e Prizrenit po përballet me fluks të aplikimeve për leje ndërtimore pas miratimit të Hartës Zonale.

Opozitarët kanë bërë të ditur se kanë pranuar shumë ankesa nga qytetarët për vonesat lidhur me trajtimin e lëndëve të tyre.