Kosovë

Prizreni zvarrit kërkesën e MAPL-së për ndërhyrje në rregulloren për taksa

 

Rregullorja për taksa komunale e Prizrenit prej tetorit të vitit të shkuar nuk është përmirësuar bazuar në rekomandimet e nivelit qendror. Si e tillë ka mbetur e pazbatueshme. Kërkesa e MAPL-së për rishqyrtim të këtij akti vetëm gjatë kësaj jave është përfshirë në agjendën e Kuvendit të Prizrenit

Rregullorja për taksa komunale, që ishte aprovuar dy herë gjatë vitit të shkuar në Kuvendin e Prizrenit, ende nuk është harmonizuar në tërësi me legjislacionin në fuqi. Kërkesa e nivelit qendror për rishqyrtim të këtij akti komunal vetëm gjatë kësaj jave është përfshirë në rendin e ditës së seancës që mbahet më 30 qershor.

Kjo rregullore e miratuar në korrik të vitit të shkuar dhe e rishqyrtuar në shtator të vitit 2021, në muajin tetor përsëri ishte kthyer prapa nga niveli qendror për harmonizim me legjislacionin. Niveli qendror kishte njoftuar drejtuesit e atëhershëm të organeve komunale se në këtë akt nuk janë marrë për bazë rekomandimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme për emërtimin e dokumenteve të gjendjes civile, përderisa Ministria e Shëndetësisë pati vlerësuar se rregullorja nuk është në pajtueshmëri me Udhëzimin Administrativ për Certifikatat Shëndetësore.