Kosovë

Ferizaj po regjistron në vazhdimësi rritje të rasteve të dhunës në familje

 

Institucionet publike në Ferizaj gjatë viteve të fundit po përballen me raste të shumta të dhunës në familje. Një rritje e tillë po i përcjell vit pas viti Policinë e Kosovës dhe Qendrën për Punë Sociale. Si shkaktar vlerësohet se janë kushtet e rënda ekonomike dhe ndikimi i pandemisë.

Policia e Kosovës dhe Qendra për Punë Sociale në Komunën e Ferizajt gjatë muajve të fundit janë përballur me një varg rastesh të dhunës në familje, të cilat kanë shënuar rritje.

Vetëm gjatë kësaj periudhe të vitit Policia e Kosovës ka intervenuar në 104 raste të dhunës në familje.