Kosovë

Komunës së Podujevës i merren 554.016 euro me vendime gjyqësore

 

Komuna e Podujevës është detyruar të paguajë mbi gjysmë milioni euro pagesa për shkak të vendimeve gjyqësore. Gati gjysma e tyre janë shpenzime të interesit. Zyrtarët komunalë kanë thënë se në këto pagesa nuk hyn asnjë faturë e ekzekutivit të Podujevës, por ato derivojnë nga Kontrata Kolektive e nënshkruar nga qeveritë paraprake. Ndërkaq, në shoqërinë civile kanë thënë se pagesa është pasojë e papërgjegjësisë së qeverisë lokale

Më shumë se gjysmë milioni euro është shuma që Komuna e Podujevës është detyruar të paguajë për shkak të vendimeve, gjyqësore gjatë vitit 2021. Gati gjysma e këtyre mjeteve janë shpenzime të interesit.

Të dhënat për këtë janë theksuar edhe në raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin e kaluar, në të cilin thuhet se në bazë të Ligjit për menaxhimin e financave publike, çdo faturë e vlefshme duhet të paguhet brenda 30 ditëve kalendarike. Në të kundërtën, pas urdhrit të prerë nga gjykata, pagesat ekzekutohen nga Thesari.