Kosovë

Qytetarët e avokatët ankohen për zvarritjen e lëndëve në Gjykatën e Podujevës

 

Për shkak të numrit të vogël të gjyqtarëve në Podujevë, secili prej tyre, që merret me lëndë civile, ka si barrë 1.300 lëndë. Qytetarët dhe avokatët në këtë komunë janë ankuar për zvarritjen e lëndëve me dekada. Gjykata Themelore e Prishtinës ka premtuar pesë gjyqtarë të rinj për Degën në Podujevë

Ismet Sheqiri është duke pritur që nga viti 2004 për zgjidhjen e një kontesti pronësor në Gjykatën Themelore të Prishtinës - Dega në Podujevë, por deri tash ky institucion që është i thirrur për të ndarë drejtësi nuk ka marrë asnjë vendim lidhur me këtë rast.

Ai thotë se ka bërë disa herë kërkesa e parashtresa, por ende pa ndonjë rezultat.
E këto vonesa Ismet Sheqiri thotë se po i shkaktojnë telashe shtesë.