Kosovë

Kuvendit të Fushë-Kosovës i kthehet vendimi për bonuset e zonimit

 

I jashtëligjshëm është vlerësuar nga niveli qendror vendimi për bonuset e zonimit i Kuvendit të Fushë-Kosovës.

Ky dokument synonte rritjen për 40 për qind të koeficientit të ndërtimeve në këmbim të parcelave private, që Komuna do t’i merrte për infrastrukturë publike.