Kosovë

Opozita në Gjakovë nuk u përfshi në komisione të rëndësishme, ankohet për diktaturë

 

Mospërfshirja e anëtarëve të opozitës në Komisionin për Shqyrtimin e Ankesave të Palëve në Procedurën e Dhënies në Shfrytëzim të Pronës Komunale në KK të Gjakovës, ka zgjuar reagime të ashpra në radhët e opozitës në këtë komunë.

“Arrogancë e numrave”, “masakër mbi demokracinë”, janë disa nga kualifikimet e opozitës për këtë veprim.