Kosovë

Ankesa në Lipjan, zëvendësimet e mësimdhënëseve lehona zgjasin deri në tre muaj

 

Shpeshherë në Komunën e Lipjanit mësimdhënëset që marrin pushime të lehonive, por edhe mësimdhënësit e tjerë që marrim pushime mjekësore për shkak të sëmundjeve të ndryshme, nuk zëvendësohen në kohë. Kjo, si pasojë e procedurave të gjata që janë të përcaktuara me udhëzimet administrative dhe ligjet në fuqi.

Në raste të tilla shpeshherë fëmijët mbesin pa mësimdhënës në lëndë të caktuara.