Kosovë

Rrugët janë të kalueshme edhe në komunën e Rahovecit

 

Në Komunën e Rahovecit të gjitha rrugët janë kalueshme

Komuna e Rahovecit, përkatësisht drejtoria për Shërbime Publike, ka njoftuar se përmes operatoreve të kontraktuar për mirëmbajtjen e rrugëve gjatë sezonës dimërore, ka bërë pastrimin e borës nga rrugët për të lehtësuar lëvizjen e qytetarëve.