Kosovë

Rryma pamundëson mbledhjen e Kuvendit Komunal të Malishevës

 

Mungesa e rrymës dhe një defekt në gjeneratorin e komunës, janë bërë shkas që të premten të mos mbahet mbledhja e Kuvendit Komunal të Malishevës ku parashihej zgjedhja e kryesuesit të legjislativit.

Anëtari më i vjetër i Kuvendit Komunal të Malishevës, Hajdin Berisha, ka kërkuar nga anëtarët e pranishëm në seancë që për shkaqe teknike seanca të shtyhej për të martën e ardhshme dhe me shumicë votash propozimi është aprovuar. Arsyetimi për shtyrje të seancës është bërë me faktin se nuk mund të përmbushej obligimi ndaj MAPL-së për incizimin e seancës.