Kosovë

Komuna e Prizrenit përkohësisht pa përfaqësues ligjor, shtyhen seancat gjyqësore

 

Komuna e Prizrenit prej javës së shkuar ka mbetur pa përfaqësues ligjor, si rrjedhojë e skadimit të kontratës me operatorin e angazhuar për këtë qëllim. Në këtë situatë, drejtuesit e ekzekutivit lokal kanë kërkuar nga Gjykata Themelore në Prizren që t’i shtyjë të gjitha seancat gjyqësore ku ajo është palë për së paku për 15 ditë derisa të zgjidhet përfaqësuesi ligjor i Komunës së Prizrenit.

Ndërsa zyrtarët e kësaj gjykate kanë pohuar se mbajtja e seancave edhe ligjërisht pamundësohet pa praninë e përfaqësuesit ligjor të Komunës së Prizrenit, prandaj dhe seancat e tilla janë shtyrë për më shumë se 15 ditë nga gjyqtarët e caktuar.