Kosovë

Pritja 1-dekadëshe e banorëve të “Dardanisë” në Prizren për ligjshmëri

 

Banorët e lagjes “Dardania” në Prizren për më shumë se një dekadë presin që organet komunale ta zbatojnë një vendim të Gjykatës Kushtetuese lidhur me Planin Urban për këtë pjesë të qytetit. Madje shkresat e banorëve në adresë të vendimmarrësve komunalë kanë mbetur pa përgjigje prej vitit 2012, ani pse edhe Gjykata Kushtetuese kishte kërkuar informata nga Komuna e Prizrenit lidhur me zbatimin e vendimit të saj. Së fundi, Gjykata Kushtetuese e Kosovës pati njoftuar se në seancën shqyrtuese të mbajtur më 22 shtator 2021, ka vendosur që të nxjerrë Aktvendimin për Mospërmbarimin e aktgjykimit të saj: KI 56/09, Aktgjykim i 22 shtatorit 2010, me parashtrues: Fadil Hoxha dhe 59 të tjer, dhe për këtë çështje ka njoftuar Prokurorin e Shtetit.

Njëri prej banorëve të kësaj lagjeje, Taulant Hoxha, ka pohuar se nga të dyja organet shtetërore është kërkuar zbatimi i vendimit të Kushtetueses.