Kosovë

Zyrat e partisë rome në Prizren sërish shërbejnë si qendër vaksinimi

 

Zyrat e subjektit politik Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës në Prizren të mërkurën përsëri janë shfrytëzuar si pikë për vaksinimin e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Këta të fundit kanë theksuar se kjo praktikë krijon lehtësira për ta, ngase mund të vaksinohen pa caktuar terminë paraprakë. Në anën tjetër, aktivistët romë kanë theksuar se në këtë rast nuk bëhet fjalë për fushatë apo përfitime politike, por vetëm për një shërbim për komunitetin përkatësisht shëndetin publik.

Sipas organizatorëve, aksioni i vaksinimit për pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në zyrat e subjektit politik Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës në Prizren po përsëritet për shkak të kërkesave të shumta të komunitetit për vaksinim, si dhe zyrat e partisë po shfrytëzohen për shkak se janë më adekuate për personelin shëndetësor, si dhe më afër lagjeve ku gravitojnë pjesëtarët e këtyre komuniteteve.