Kosovë

Prizreni për 6 muaj ka shpenzuar 20% të buxhetit të planifikuar për investime kapitale

 

Komuna e Prizrenit në gjashtë muajt e parë të këtij viti në kategorinë e investimeve kapitale ka shpenzuar mbi 4 milionë euro apo afër 20 për qind të planifikimit vjetor në vlerë prej 20 milionë eurosh. Ndërsa shpenzimi i përgjithshëm i buxhetit komunal për periudhën janar-qershor 2021 ka qenë 22 milionë euro apo 42 për qind të planifikimit vjetor.

“Për investime kapitale për vitin 2021 janë planifikuar 20,440,163 euro. Në periudhën janar-qershor nga kjo kategori janë shpenzuar 4,056,043 euro ose 19.84 % e shumës së planifikuar”, thuhet në raportin financiar gjashtëmujor të Komunës së Prizrenit.