Kosovë

Ngordhje masive e peshqve në Lumëbardhin e Pejës nga ndotja e ujit

Peshqit e ngordhur në numër të madh shihen gjithkah në ujërat e cekëta të Lumëbardhit përgjatë rrjedhjes së tij prej ndër Patrikanë e deri poshtë në qytet

Me mijëra trofta autoktone në Lumëbardhin e Pejës kanë ngordhur nga një ndotje e ujit. Për këtë ndotje dhe ngordhjen masive të peshqve shoqata e peshkatarëve “Trofta” pretendon se ka ndodhur nga derdhja e betonit në lumë. Peshqit e ngordhur në numër të madh shihen gjithkah në ujërat e cekëta të Lumëbardhit përgjatë rrjedhjes së tij, prej ndër Patrikanën e deri poshtë në qytet.

 

Derisa Shoqata e Peshkatarëve thotë se lumi po ndotet nga derdhja e betonit. Përfaqësuesi i ndërmarrjes që ndërton mure mbrojtëse anash Lumëbardhit mohon akuzat. Inspektorati komunal nuk ka hapur fare rast, por të hënën Prokuroria në Pejë ka nisur hetimet

Me mijëra trofta autoktone në Lumëbardhin e Pejës kanë ngordhur nga një ndotje e ujit. Për këtë ndotje dhe ngordhjen masive të peshqve shoqata e peshkatarëve “Trofta” pretendon se ka ndodhur nga derdhja e betonit në lumë. Peshqit e ngordhur në numër të madh shihen gjithkah në ujërat e cekëta të Lumëbardhit përgjatë rrjedhjes së tij, prej ndër Patrikanën e deri poshtë në qytet.

Peshqit e ngordhur që ende shihen në lumë, sipas rojës qendrore të peshkimit në nivel të Kosovës, Zenel Muriqi, janë vetëm disa nga mijëra peshq që kanë ngordhur, të cilët pastaj i ka bartur lumi rrjedhës së tij. Kjo katastrofë e ngordhjes masive të peshqve në Lumëbardhë, sipas tij, ka nisur dy ditë më parë nga derdhja e betonit në lumë.