Kosovë

Prizreni për vitin 2022 planifikon më pak mjete financiare për investimet kapitale

 

Buxheti i planifikuar i Komunës së Prizrenit për vitin 2022 parashihet që të jetë për 3 për qind më i madh se ai i këtij viti. Por kjo rritje nuk do të reflektohet në shpenzimet kapitale, që në vitin 2022 pritet të jenë për 8 për qind më të ulëta se në vitin 2021. Këto të dhëna janë shpalosur të premten pasdite gjatë dëgjimit të përgjithshëm publik me qytetarët për hartimin e buxhetit për vitin 2022.

Lëvizjet në pesë zërat buxhetorë, kryetari i Komunës, Mytaher Haskuka i ka cilësuar si rrjedhë normale të zhvillimeve në pushtetin lokal. “Në 4 vjetët e fundit kemi bërë investime në shkolla, QMF, qendra rezidenciale për PAK-të, po e përfundojmë qendrën për të moshuarit, çerdhet, etj. Investimet kapitale po përfundojnë. Tash na duhet ta bëjmë mirëmbajtjen e tyre dhe ta punësojmë stafin që do të punojë aty. Prandaj edhe ndryshimi në kategori është i domosdoshëm. Prej investimeve kapitale më shumë do të shkojë në rroga dhe mëditje, ose në mirëmbajtjen e objekteve, që d.m.th. mallra e shërbime”, ka thënë Haskuka, pasi që paraprakisht ka njoftuar të pranishmit lidhur me procedurat e planifikimit buxhetor. Ai ka pohuar se para këtij takimi janë mbajtur edhe 6 dëgjime të tjera në të gjitha trevat e Prizrenit me qëllim të grumbullimit të kërkesave të qytetarëve për projektet prioritare.