Kosovë

Ministria e Bujqësisë u kërkon fermerëve që të mos i djegin hamulloret

Foto lustrim
 

Ministria e Bujqësisë u ka kërkuar fermerëve që të mos djegin hamulloret pas përfundimit të korrje-shirjeve të grurit.

Sipas një njoftimi të kësaj ministrie me djegien e hamulloreve, pos që shkaktohet ndotje të ambientit, do të shkaktohen edhe dëme të tjera të shumta, duke shkatërruar mikroflorën dhe mikrofaunën e tokës.